Cleaning Services

Úklidové služby – servis budov a objektů

Společnost National Facility Service s.r.o. poskytuje rovněž  kvalitní úklidové služby, díky osobě zodpovědné za tyto služby můžeme konstatovat, že klientovi je poskytována díky jeho zkušenostem vysoká kvalita a řada zkušeností v této oblasti .

I v této oblasti služeb klademe velký důraz na komunikaci se zákazníkem a snažíme se o co největší transparentnost vztahů, rovněž tak se velice orientujeme na své zaměstnance a snažíme  se o jejich vedení zejména v kvalitě poskytovaných služeb a vstřícnost vůči zákazníkovi.

Zejména klademe velký důraz na kvalitu úklidu, která je zajištěna vícestupňovým kontrolním systémem prováděných činností a tyto služby poskytujeme v souladu s platnými normami, předpisy, technickými normami a podmínkami smlouvy. Vedeme veškerou povinnou evidenci a dokumentaci v souladu dohody se zákazníkem a na základě uzavřené smlouvy.

K výkonu vlastní činnosti využíváme zaměstnance splňující potřebné kvalifikační podmínky včetně úrovně stanovené právními předpisy. Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s předpisy BOZP a PO, všichni zaměstnanci mohou doložit svou bezúhonnost výpisem rejstříku trestů a jsou pravidelně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce včetně používání nových úklidových technologií a používání chemie, která je na základě veškerých atestů zcela bezzávadná a certifikovaná.

Úklidové práce poskytujeme na vysoké úrovni bez výpadků a závažnějších reklamací, každý měsíc dochází k písemnému odsouhlasení provedených prací se zákazníkem a tento podklad slouží k fakturaci za provedené práce.

Výhody :

 • díky naší úzké orientaci na zákazníka a zázemí jsme schopni rychle reagovat na přání a potřeby zákazníka
 • clean1zaměstnáváme legální, prověřený a proškolený personál
 • využíváme propracovaný kontrolní systém a pracovní postupy
 • používáme vysoce kvalitní a profesionální úklidovou techniku a chemii
 • lze každou novou zakázku po dohodě s klientem zahájit tzv.generálním úklidem

Spektrum poskytovaných služeb :

 • pravidelný úklid společných a všech smluvně sjednaných prostor
 • strojní čištění
 • mytí prosklených ploch včetně výtahů apod.
 • poskytujeme komplexní služby včetně údržby zeleně
 • výškové práce v souvislosti na celé spektrum čistících činností
 • čištění koberců mnoha metodami a postupy
 • dodávka a distribuce hygienického materiálu
 • mytí nádobí
 • zalévání květin
 • denní služba atd.